Oferta biura

Biuro oferuje usługi w zakresie sporządzania:

 • operatów szacunkowych  – dokumentów sporządzanych  przez rzeczoznawcę majątkowego, dotyczących wartości nieruchomości, zgodnie z określonymi zasadami i procedurami wyceny
 • raportów o nieruchomości – kompleksowych informacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości, obejmujących zapisy w księdze wieczystej, ewidencji gruntów, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów, przydatnych przy nabyciu nieruchomości
 • opinii o wartości nieruchomości – opracowań polegających na określeniu przybliżonej wartości nieruchomości, nie będących operatem szacunkowym

 

Przykładowe rodzaje wycenianych nieruchomości  :

 •  lokalowe (mieszkania, lokale użytkowe )
 •  gruntowe niezabudowane (działki budowlane, grunty rolne itp.)
 •  gruntowe zabudowane (budynki mieszkalne, gospodarcze itp. )
 • nieruchomości komercyjne ( handlowo-usługowe, magazynowe, przemysłowe)
 • ograniczone prawa rzeczowe – w tym służebności przesyłu
 • mienie zabużańskie

 

Przykładowe cele wyceny :

 • zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy – do kredytów bankowych
 • zawarcie umowy kupna- sprzedaży  nieruchomości
 • cele fiskalne – spadki, darowizny
 • zawarcie ubezpieczenia nieruchomości
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • odszkodowanie za nieruchomości pozostawione poza granicami kraju
 • inne na żądanie zleceniodawcy

 

Zasięg działalności biura :

 • Świdnik, Lublin, Kraśnik, Puławy, Łęczna, Parczew, Włodawa, Chełm, Zamość, Biłgoraj oraz okolice