Biuro Wyceny Nieruchomości :

  • świadczy nieprzerwanie usługi od 1998 roku
  • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności w zakresie wycen nieruchomości
  • gwarantuje terminowość, dokładność oraz konkurencyjność cen za wykonane usługi
  • cechuje profesjonalizm działania oraz przestrzeganie zasad poufności i tajemnicy zawodowej a także ochrony danych osobowych
  • właściciel biura posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 3100 i jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oraz biegłym sądowym w zakresie szacowania nieruchomości