Koszt usługi

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta w zależności od :

·  charakteru, lokalizacji oraz wielkości nieruchomości będącej przedmiotem wyceny

·  nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do przeprowadzenia procesu wyceny

·  terminu sporządzenia operatu szacunkowego

·  kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, zebranie dokumentów źródłowych itp.)